ادموند و هلیا

jeldketabedmon
قیمت رایج: ریال 15,000 قیمت ما: ریال 15,000

ادموند و هیلیا یک نماینامه درام است که یک موضوع عمسق فلسفی درباره حلقت انسان را بخث می گذارد که بیساری ا زوایای آن هنوز ناشناخته است.

برای آنکه بتوانیم موضوع را روشن کنم چاره ای نداشتم ز اینکه آن را به صورت نمایشنامه بیان کنم. شخصیت های حاضردر نمایشنامه عبارتند از:

پادشاه آسمان ها،ادموند،هلیا،گابریل،مایکل،روح،جن و...